PIC Q1 mbtc ruột , trắng ko tỳ vết . Chân trần cùng nàng

Chào ae thiendia, đây là mb ruột , là trưởng phòng một cty tài chính, nói là ruột nhg quan hệ rất thoáng, vì khi mình vào sg thì alo mb sắp sếp thời gian và chén, phải it nhất 2 shot mb mới chiuụ à nha, còn khi mình ko vào sg thi chỉ việc nt quan tâm để chăm sóc từ xa thôi
Và đây là hình ảnh ngày mình đưa con vào sg nhập hoc đại học, đưa con vào ổn định chổ ngồi thì mình alo mb để ổn định chổ nằm thôi
url=https://greenupload.com/image/2bj8II][/url]
You may also like...