đề nghị được giúp đỡ

Đề nghị mod để cho tôi vài ngày
Ngày 06/11 này tôi và VK vào SG.
Muốn được trải nghiệm massage Yoni. (nữ làm cho cả hai VK Ck mình)
Trên này thấy có bạn đăng
cho mình xin địa chỉ và cách liên lạc nhé. Nếu cần kín đáo thì IB nhé
rất cảm ơn

You may also like...