Bx u40++

Cũng lâu rồi vcbc mới quay lại. Chả là trước khi đi làm có chiến. Sau khi xong mặc quần áo đi làm như thế này có chết ae không cơ chứ. Ae xem như thế này là như nào, mặc đồ trắng lại mang cái quần màu đen bé tí tẹo cơ ah. Dịch hộ e là vk e đến độ nào rồi cơ?

Cứ chổng lên khiêu khích

Và phải chiến thôi

Trước khi đi làm
<a href=”https://greenupload.com/image/2MhNfY“><img src=”https://greenupload.com/images/2020/05/11/C360_2020-05-11-10-46-30-972.jpg” alt=”C360_2020-05-11-10-46-30-972.jpg” border=”0″ /></a>


Ae có đoán được vk e làm nghề gì không?

You may also like...