Truyện nhà bà Mai – Truyện nói

Trước hết xin phép tác giả Langtux, e làm lại tác phẩm để ae nào lười đọc có thể thưởng thức được tác phẩm, hàng ngày e sẽ ra thêm 3-4 video, xin mọi người đóng góp ý kiến
Phần 1 – tập 1:

Phần 1 – tập 2:

Phần 1 – tập 3:

Phần 1 – tập 4:

You may also like...