Ngứa mồm là địt vào lồn Kimmy Granger


Ngứa mồm là địt vào lồn Kimmy Granger. Mẹ noi. “Không, tôi mong rằng bạn sống ở đây sẽ dễ dàng hơn việc bạn phải đi lại ở đây mỗi ngày hoặc hai ngày. Hơn nữa nếu bạn ở đây mọi lúc thì sẽ ít có khả năng ngôi nhà bị trộm hơn. “Alyssa mở to mắt nhìn mẹ hỏi. “Bạn muốn chúng tôi sống ở đây, và bạn vẫn sẽ trả cho Edward một khoản lương để bảo trì?”Mẹ và tôi nói đồng thời. “Đúng.”Edward vẫn sửng sốt hỏi. “Bạn đã nghĩ đến mức lương bao nhiêu?”Nhìn lại mẹ với Edward, tôi nói với Edward. “Chúng tôi nên thay thế thu nhập hiện tại của bạn vì bạn sẽ chuyển ra khỏi khu phố cũ của mình.” Edward không biết rằng tôi đã yêu cầu một báo cáo tín dụng cho anh ta và tôi biết Alyssa và anh ta kiếm được bao nhiêu. “$ 60,000 một năm sẽ trang trải cho nó?”

You may also like...